מטרתו של החוג הינה קידום השליטה של הילדים במיומנויות המוכנות ללמידה בתחום הלימודי .

בעברית - מודעות פונולוגית ומוכנות לקריאה ולכתיבה.

בחשבון - מושגים בסיסיים.

בנוסף, החוג מקדם את שליטת הילד במיומנויות אלה בתחום המוטורי והחברתי במטרה לרכך את הקושי במעבר למסגרת בית ספרית.

מנחה: אורה ביאליק - אשת חינוך וגננת עם ותק של למעלה מ- 30 שנה. מורה ומאמנת אישית להצלחה.

 

מתקיים בימי שלישי באולם דקל

17:30 לגילי גן חובה העולים לכתה א'.