מטרתו של החוג הינה קידום השליטה של הילדים במיומנויות המוכנות ללמידה בתחום הלימודי .

בעברית - מודעות פונולוגית ומוכנות ךקריאה ולכתיבה.

בחשבון - מושגים בסיסיים.

בנוסף, החוג מקדם את שליטת הילד במיומנויות אלה בתחום המוטורי והחברתי במטרה לרכך את הקושי במעבר למסגרת בית ספרית.

מנחה: אורה ביאליק - אשת חינוך וגננת עם ותק של למעלה מ- 30 שנה.

מתקיים בימי שלישי, 17:30, באולם שחר לגילי גן חובה העולים לכתה א'.