אחד המקצועות של ענף התעמלות המכשירים.
המקצוע כולל תרגילי יציבה, אקרובטיקה וגמישות כגון: עמידות ידים, עמידת נר, סלטות ועוד...
בהדרכת ספיר רייפן - אקרובטית בחסד עליון!
מתקיים בימי חמישי באולם שחר
16:30 -טרום חובה - א'
17:15 - כתות ב'-ג'
18:00- כיתות ד' ומעלה.