בכל ימי ראשון 18:00-20:00, שני 9:30-12:00 -משחק חופשי -אולם טניס.

חמישי 9:30-12:00 יעקב גרפינקל - אולם טניס .