עדכונים והחלפות בחוגים

מאי
תאריך יום שעה שיעור מדריך מחליף
3 ה 07:00 התעמלות הוליסטית שלומית אביבית
08:00
09:00 צפיפות
6 ב 18:45 פלדנקרייז נילי יחיאלה