בחוג הילדים יחשפו לטכניקות , שיטות וחומרים שונים ומגוונים, תוף פיתוח הדמיון ומתן ביטוי אישי ליצירתיות.

בהדרכת איילת נדלציסטר

ימי רביעי

גילאי כיתות חובה- א שעות: 17:00-18:30

גילאי כיתות ב-ה שעות: 17:45-18:30

אולם תות