פתיחת עונת הרחצה 2021

 דף בית / פתיחת עונת הרחצה 2021פתיחת עונת הרחצה 2021 RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check. RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules     Toolbar's wrapper      Content area wrapperRadEditor hidden textarea%3cimg src%3d%22/Media/Image/%25D7%25A4%25D7%25AA%25D7%2597 %25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%2594/%25D7%25A4%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%2597%25D7%2594 13.5 %25D7%25A4%25D7%25AA.jpg%22 alt%3d%22%22 style%3d%22left%3a 900.733px%3b top%3a 709.2px%3b width%3a 548px%3b height%3a 564px%3b%22%3e RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle. It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer DesignHTMLPreview    <p>RadEditor - please enable JavaScript to use the rich text editor.</p> RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.      It contains the Insert Link light dialog, which has the important properties to put a hyperlink in your document: URL, Link Text and Target. In the light dialog you also have a button (All Properties) that allows you to switch from Insert Link dialog to Hyperlink Manager dialog if you need to access all hyperlink options. Labels - URL, Link Text and Target URL, Link Text and Target URL URL Link Text Link Text Target Target None Same Window New Window Parent Window Browser Window Search Pane Media Pane Add Custom Target... Buttons - All Properties, OK and Cancel All Properties Button OK Button Cancel Button All Properties... OK Cancel It contains the Insert Image light dialog, which has the important properties to put an image into your document: Image Source, Alt Text, Width and Height. In the light dialog you also have a button (All Properties) that allows you to switch from Insert Image dialog to ImageManager with ImageEditor dialog if you decide you want to access all image properties options. Labels - Image Src and Alt Text Image Src and Alt Text Image Src Choose Image Alt Text Alt Text Here you can set the table's Width and Height. Label - Width Width Label - Height Height Width   px Height   px Buttons - All Properties, OK and Cancel All Properties Button OK Button Cancel Button All Properties... OK Cancel function ajaxRequest(operation){var ajaxManager=bsEditorAjaxManager;ajaxManager.ajaxRequest(operation)} {"congif_caption":"בחר את מספר יחידות השטח שברצונך שאזור זה ימלא מתוך כלל האזור","congif_cancel":"ביטול","congif_ok":"אישור","direction":"rtl","float":"right","caption":"עורך","text":"האם לשמור שינוים?","yes":"כן","no":"לא","cancel":"ביטול","save":"תוכן נשמר","error":"Error","dialog_open":"העורך ככר בשימוש","duplicate_id_editor":"התוכן כולל אלמנטים השמורים לBSmart, לכן לא ניתן לשמירה."}var bsmartPageURL='http://www.sportan.org.il/htmls/פתיחת_עונת_הרחצה.aspx'