חוג אומנות נשים 
מתקיים ביום שלישי בשעה 10:00
באולם דקל
פעילות החוג: עיסת נייר, רקמה,  ציור על בד ועוד..

* עלות החוג: חומרים 
לפרטים נוספים במשרד המועדון 
בהדרכת אתי דביר