בחוג הקומיקס, נמציא סיפורי קומיקס, גיבורי-על ודמויות, נלמד לצייר בצורה מקצועית ונכיר סגנונות ציור שונים
ונתנסה בטכניקות צביעה בחומרים שונים )צבעי מים, דיו, צבעי עפרון, ועוד(. בסוף השנה נדפיס ספר קומיקס משלנו!
מדריך: ניר 
ימי חמישי
שעה: 17:00-17:45, גיל: כיתות  א' – ג'  
שעה: 17:45-18:30 , גיל: כיתות ד' – ו'
אולם: תות