מגרשי טניס

במועדון לרשתוכם 7 מגרשי טניס 
ניתן להירשם בטלפון דרך עמדת השומר
03-9230322