מגרש רב תכליתי

מגרש המשולב בו גם מגרש כדורגל וגם מגרש כדורסל