בית הספר לטניס בהנהלת שחר מנדלוביץ 

ביה"ס מציע שיעורי טניס בחלוקה לקבוצת קטנות ולפי רמות עם מאמן צמוד לכל קבוצה.

שיטת הלימוד היא ייחודית ומאפשרת התקדמות לכל ילד/ מבוגר בקצב שלו.

ביטוח אישי לכל תלמיד , מקלחות ושירותים צמודים , מחנות קיץ ייחודים ואטרקטיביים ועוד.

שיבוץ והתאמה בפגישה אישית עם המאמן/נת

 

לגילאי 5-18,  בקבוצות קטנות.

 לפרטים בטלפון :052-5708029