אנגלית בתנועה
הצטרפו אלינו לחוג אנגלית בתנועה לחזק ובעיקר להתאהב בשפה האנגלית דרך משחקים, תנועות, ספורט וריקודים.

מהו הערך המוסף לילדי החוג? חיזוק השפה האנגלית היום היא כלי מאוד חשוב ומרכזי בעתיד הילדים. 
החוג יקנה להם ביטחון עצמי, הרחבת אוצר המילים והכי חשוב שליטה בשפה.
הכרות עם השפה – למידת ספרים, מספרים, חיות, עבודות, רגשות, מגוון פעולות, אוכל ועוד. עיקר השיעור מתבוסס על ריקודים, משחקים ופעילויות בתנועה. 
החוג מיועד להקנות חשיפה ראשונית לשפה האנגלית לילדים צעירים.
מדריך: יותם ריבלין
יום: ראשון
גילאים: 4-6 בשעה: 17:45 – 17:00
גילאים: כיתות א' – ג' בשעה: 18:25 – 17:45
מקום: אולם תפוח


אנגלית לילדים