ימים סגורים למנויים בלבד, קיץ 2024

ימים סגורים למנויים: 

4.7.2024

18.7.2024

1.8.2024

15.8.2024

22.8.2024

בימים אלו לא תתאפשר כניסה בכרטיסים חד פעמיים או בכרטיסיות.

ביום ב' 12.8.2024, ערב 9 באב, הבריכות יסגרו בשעה 16:00.

ביום ג' 13.8.2024 בריכות השחייה תהיינה סגורות.