דרמה ותיאטרון
דרך תרגילים מעולם הדרמה והתיאטרון, ירכשו הילדים כלים לביטוי אישי: הבעת
רעיונות, דעות ורגשות, התמודדות עם קונפליקטים על ידי תקשורת מילולית
ותקשורת באמצעות הגוף.
התרגול התיאטרלי מחזק את הביטחון העצמי ומעודד שיח ותקשורתי בין חברי
הקבוצה על ידי תרגילים שונים כגון: הכרות וגיבוש, שיתוף פעולה, עיצוב דמות, אלתור,
נוכחות, עבודה קולית, תיאטרון חפצים ופנטומימה.
הילדים יחשפו לסגנונות שונים של תיאטרון כמו הצגות , תיאטרון רחוב, תיאטרון תנועה 
ותיאטרון בובות.
מדריך: פנינה לוי
ימי ראשון
שעה:17:00-17:45  ,גיל: כיתות ד' – ה'
שעה:17:45-18:30  ,גיל: כיתות ו' – ז'
אולם: תות


הדפס    סגור